vår filosofi

Vinn-vinn

VÅR-FILOSOFI1

Ansatte

● Vi er overbevist om at ansatte er vår viktigste samarbeidspartner.
● Vi mener at lønn bør være direkte relatert til jobbytelse og alle metoder bør brukes når det er mulig som insentiver, overskuddsdeling osv.
● Vi forventer at ansatte kan realisere egenverdi gjennom arbeid.
● Vi forventer at ansatte jobber med glede.
● Vi forventer at ansatte har ideen om langsiktig ansettelse i selskapet.

Kunder

● Kundene først --- Kundenes krav til våre produkter og tjenester vil bli oppfylt ved første gang.
● Gjør 100 % for å møte kundens kvalitet og service.
● Maksimer kundefordelene for å oppnå vinn-vinn.
● Når vi har gitt et løfte til kunden, vil vi gjøre vårt ytterste for å oppfylle denne forpliktelsen.

VÅR-FILOSOFI3
ca 16

Leverandører

● Gjør det mulig for leverandører å gjøre fordeler for å oppnå vinn-vinn
● Opprettholde et vennlig samarbeidsforhold.Vi kan ikke tjene penger hvis ingen gir oss materialene av god kvalitet vi trenger.
● Opprettholdt et vennlig samarbeidsforhold med alle leverandører i mer enn 5 år.
● Hjelpe leverandører til å være konkurransedyktige i markedet når det gjelder kvalitet, prissetting, levering og innkjøpsvolum.

Aksjonærer

● Vi håper våre aksjonærer kan oppnå betydelige inntekter og øke verdien av investeringene deres.
● Vi tror at våre aksjonærer kan være stolte av vår sosiale verdi.

VÅR-FILOSOFI2